Jag målar med kameran

Som Bildmakare, valde jag kamera som penslar. Detta då det helt enkelt stämmer med min personlighet.


   kårism

Poetiska bilder influerade av musik och poesi, ofta med drömska och eller surreliaistiska toner, är vanligt för mitt bildspråk.
Detta har myntat en ny -ism, "kårism" !

Konst är en nödvändighet
För att underhålla homo sapiens själ !

Lyxen är att kunna ta in konst.